പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ
അരങ്ങകാണാത്ത നടന്‍
അര്‍ദ്ധവിരാമ
പഥികയും വഴിയോരത്തമണിദീപങ്ങളും
വിപ്ലവ സ്മരണകള‍ : ഭാഗഒന്ന
ചരിത്രത്തിനൊപ്പനടന്ന ഒരാള്‍
രാജദ്രോഹിയായ രാജ്യസ്നേഹി
ശുചീന്ദ്രംരേഖകള്‍
കൊടുങ്കാറ്റുയര്‍ത്തിയ കാല
വി.ആര്‍. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛന്‍: ആത്മകഥ
എ.കെ. പിള്ള: ആദര്‍ശങ്ങളുടരക്തസാക്ഷി
അച്ഛന്‍
ബര്‍ട്രാന്‍റ് റസ്സല്‍
ഒരച്ഛന്‍റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍
പനന്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോന്‍ (ചരിത്രവഴിയിലദീപശിഖ)
എന്‍റെ ജീവിതം

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

തിക്കോടിയന്‍
അമര്‍ത്ത്യാനന്ദ
കെ. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ
പുതുപ്പള്ളി രാഘവന്‍
എ.വി. അനില്‍കുമാര്‍
ടി. വേണുഗോപാല്‍
ടി.എന്‍. ഗോപകുമാര്‍
ജോസഫഇടമറുക
വി.ആര്‍. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛന്‍
എ. രാധാകൃഷ്ണന്‍
നീലന്‍
വി.ബാബുസേനന്‍
പ്രൊഫ. ഈച്ചരവാരിയര്‍
എല്‍.വി. ഹരികുമാര്‍
അഡ്വ. ജി. ജനാര്‍ദ്ദനക്കുറുപ്പ്