തായാട്ട് അവാര്‍ഡ്/1989-2007

അബുദാബി ശക്തി അവാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റി 1989 ല്‍ സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ അവാര്‍ഡ്

വര്‍ഷം ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004
2005
2006
2007

പി. വിജയന്‍
എസ്. സുധീഷ്
ഹരിഹരന്‍ പൂഞ്ഞാര്‍
ഡോ. എസ്. രാജശേഖരന്‍
ഡോ. ആസാദ്
പ്രൊഫ. എം.എം. നാരായണന്‍
ഇ.പി. രാജഗോപാലന്‍
ഡോ. പി.കെ. പോക്കര്‍
ഡോ. പി. ഗീത
പ്രയാര്‍ പ്രഭാകരന്‍
ഡോ. കെ.എസ്. രവികുമാര്‍
ജി. മധുസൂധനന്‍
ഡോ. എന്‍. രാജന്‍
ഡോ. പി. സോമന്‍
ഡോ. ബാബു ചെറിയാന്‍ & ഡോ. ജേക്കബ്
ഐസക് കാളിമഠം

ഡോ. എം. ലീലാവതി
ഡോ. വി. സുകുമാരന്‍
ഡോ. കെ.എച്ച്. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
പി. ഗോവിന്ദപിള്ള