കൃതി വര്‍ഷം ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

പിതൃതര്‍പ്പണ
തിരുത്ത
ഉയരങ്ങളില്‍
മകന്‍
പുഴ കടന്നമരങ്ങളുടഇടയിലേക്ക
പയ്യപ്പയിനപിടിക്കാന്‍
കാഴ്ച
ജാതി ചോദിക്കുക
തഥാഗത
വളയുന്ന വരകള്‍
ദൃഷ്ടാന്ത
ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധന്‍
റോഡില്‍ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങള്‍
ജാരന്‍/അവന്‍ ഒരപൂജ്യപാദന്‍
ഒരു നവവധുവിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ ഗ്രേയംഗീനിന്‍റെ പ്രസക്തി

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

എം. സുകുമാരന്‍
എന്‍.എസ്. മാധവന്‍
സേത
എന്‍. മോഹനന്‍
ടി. പത്മനാഭന്‍
ഇ. ഹരികുമാര്‍
എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
കെ.പി. രാമനുണ്ണി
അഷിത
എം. മുകുന്ദന്‍
കെ.എ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍
എസ്.വി. വേണുഗോപന്‍ നായര്‍
സന്തോഷഏച്ചിക്കാന
കെ.പി. നിര്‍മ്മല്‍കുമാര്‍
ചന്ദ്രമതി