വര്‍ഷം സാഹിത്യകാരന്‍ യുവസാഹിത്യകാരി

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

വൈക്കമുഹമ്മദബഷീര്‍
ബാലാമണിയമ്മ
ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട
പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തന്‍ നായര്‍
അക്കിത്തഅച്യുതന്‍ നന്പൂതിരി
എന്‍.പി. മുഹമ്മദ
ടി. പത്മനാഭന്‍
എം. ലീലാവതി
കെ.ടി. മുഹമ്മദ
സുഗതകുമാരി
പൊന്‍കുന്നവര്‍ക്കി
എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍

ബി.എം. സുഹ്റ
വിജയലക്ഷ്മി
അഷിത
ഗ്രേസി
ശോഭാവാരിയര്‍
കെ. പി. സുധീര
എസ്.ലക്ഷ്മീദേവി
റോസമേരി
ഗീത
പ്രമീളാദേവി
മായാദേവി
എ.എസ്.പ്രിയ
കെ.ആര്‍. മീര