പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ
ഉമ്മാച്ച
നാലുകെട്ട
ഒരവഴിയും കുറനിഴലുകളും
ഒരതെരുവിന്‍റെ കഥ
മായ
നിഴല്‍പ്പാടുകള്‍
ആത്മാവിന്‍റെ നോവുകള്‍
ഏണിപ്പാടുകള്‍
നിറമുള്ള നിഴലുകള്‍
വേരുകള്‍
അരനാഴികനേര
ബലിക്കല്ല
ആരോഹണ
തോറ്റങ്ങള്‍
നക്ഷത്രങ്ങളകാവല്‍
ലോകഅതിലൊരമനുഷ്യന്‍
ഇനി ഞാന്‍ ഉറങ്ങട്ട
അഷ്ടപദി
നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികള്‍
അഗ്നിസാക്ഷി
സ്മാരകശിലകള്‍


നാര
്‍മ്മടിപ്പുടവ
ഇല്ല
എണ്ണപ്പാട
പാണ്ഡവപുര
മഹാപ്രസ്ഥാന
ഒറോത
അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍
ശ്രുതിഭംഗ
നഹുഷപുരാണ
ഒരദേശക്കാരായ നമ്മള്‍
പ്രകൃതിനിയമ
ഗുരുസാഗര
പരിണാമ
ദൃക്സാക്ഷി

ഓഹരി
മാവേലിമന്‍റം
സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ
വൃദ്ധസദന
ജനിതക
ഇന്നലത്തമഴ
കൊച്ചരേത്തി
ആത്മാവിനശരിയെന്നതോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍


ആലാഹയുട
പെണ്‍മക്കള്‍
ആഘോരശിവ
വടക്കുനിന്നൊരകുടുംബവൃത്താന്ത
ലന്തന്‍ബത്തേരിയിലലുത്തിനിയകള്‍
കണ്ണാടിയിലമഴ
കലാപങ്ങള്‍ക്കൊരു ഗൃഹപാഠം

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978


1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000


2001
2002
2003
2004
2005
2006

പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍ (ഉറൂബ)
എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
ടി.എ. രാജലക്ഷ്മി
എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട
കെ. സുരേന്ദ്രന്‍
സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
പി.സി. ഗോപാലന്‍ (നന്തനാര്‍)
തകഴി ശിവങ്കരപ്പിള്ള
എം.കെ. മേനോന്‍ (വിലാസിനി)
മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍
കെ.ഇ. മത്തായി (പാറപ്പുറത്ത്)
പുതൂര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
വി.കെ.എന്‍
കോവിലന്‍
പി. പത്മരാജന്‍
എം. മകുന്ദന്‍
പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണന്‍
പെരുന്പടവശ്രീധരന്‍
പി. വത്സല
ലളിതാംബിക അനതര്‍ജ്ജന
ഡോ. പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള


സാറ
തോമസ
ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍
എന്‍.പി. മുഹമ്മദ
സേത
മാടന്പകുഞ്ഞബ്ദുള്ള
കാക്കനാടന്‍
ആനന്ദ
ജി.വിവേകാനന്ദന്‍
കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍
ഖാലിദ
സി.ആര്‍. പരമേശ്വരന്‍
ഒ.വി. വിജയന്‍
എം.പി. നാരായണപിള്ള
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ തിരുവാഴിയോട

കെ.എല
്‍. മോഹനവര്‍മ്മ
കെ.ജെ. ബേബി
കെ.പി. രാമനുണ്ണി
ടി.വി. കൊച്ചുബാവ
എം. സുകുമാരന്‍
എന്‍. മോഹനന്‍
നാരായന്‍
സി.വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍


സാറ
ജോസഫ
യു.എ.ഖാദര്‍
അക്ബര്‍ കക്കട്ടില്‍
എന്‍.എസ്. മാധവന്‍
ജോസപനച്ചിപ്പുറ
ബാബു ഭരദ്വാജ്