കവിത വര്‍ഷം കവി/കവയത്രി
മൗസപര്‍വ്വം
കൊട്ടും ചിരിയും
പ്രവാസികളുടെ ഗീതം
ഷെഹനായ്
ആള്‍പ്പാര്‍പ്പില്ലാത്ത വീട്
കൊച്ചിയിലെ വൃക്ഷങ്ങള്‍
നിര്‍വചനം
സ്വപ്നവാങ്മൂലം
കണിക്കൊന്ന
സമനില
മഴക്കാലം
കനം
അയനം വചനരേഖയില്‍
കറുത്ത കല്ല്
സമുദ്രത്തേക്കാള്‍ പഴക്കമേറിയ മരക്കപ്പല്‍
കത്തുന്ന പച്ചമരങ്ങള്‍ക്കിടയില്
പാലൈസ്

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

നീലന്പേരൂര്‍ മധുസൂദനന്‍ നായര്‍
കെ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍
എ. അയ്യപ്പന്‍
പി.ടി. നരേന്ദ്രമേനോന്‍
പോള്‍ കല്ലാനോട്
കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
ദിവാകരന്‍ വിഷ്ണുമംഗലം
റഫീക് അഹമ്മദ്
കണിമോള്‍
കെ.ആര്‍. ടോണി
അന്‍വര്‍ അലി
പി. രാമന്‍
ജയന്‍. കെ.സി
എസ്. ജോസഫ്
മുഹമ്മദ് ഷഫീര്‍
പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
മോഹനകൃഷ്ണന്‍ കാലടി