പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ
മുത്തും പവിഴവും
കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ സാഹിത്യ
വ്യാസപ്രണാമ
ആശയചക്രവാള
ദന്തഗോപുരത്തിലേക്കവീണ്ടും
മനുഷ്യാവസ്ഥ
ഒരപൂക്കിനാവ
അര്‍ത്ഥത്തിന്‍റെ അതിര്‍ത്തികള്‍
കവിതയും ജനതയും
ചിന്തകള്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍
കൈനിക്കരയുടപ്രബന്ധങ്ങള്‍
അനേ്വഷണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തലുകള്‍
കവിഹൃദയത്തിലേക്ക

ഗദ്യശില്പി
ഉപന്യാസമാലിക
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടലേഖനങ്ങള്‍
(1980-1990)
ഉപസ്തരണ
ഉള്ളില്‍ കിന്നാരപറയുന്നവര്‍
കിളിവാതിലിലൂട
ബുദ്ധന്‍റെ ചിരി
ആലോചന
ഇടവേളകളില്‍
തെളിവും വെളിവും
നാളേയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരനിലവിളി
ബോധിവൃക്ഷത്തിന്‍റെ ഇലകള്‍
ജീവിതവും നിയമവും
അര്‍ത്ഥാന്തരന്യാസ
മതസംസ്കാരമൗലികവാദ
പേരില്ലപ്രശ്നങ്ങള്‍
അകവൂരിന്‍റെ ലോക
തെളിമലയാളം

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1989
1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ഡോ. കെ.എന്‍. എഴുത്തച്ഛന്‍
കൊടുപ്പുന്ന ഗോവിന്ദഗണകന്‍
ടി.എം. വിക്രമന്‍ നന്പൂതിരിപ്പാട
സുകുമാരന്‍ പൊറ്റക്കാട
എം. തോമസമാത്യ
കെ. സുരേന്ദ്രന്‍
എ.പി. ഉദയഭാന
ഡോ. കെ. രാഘവന്‍പിള്ള
കെ. സച്ചിദാനന്ദന്‍
കെ. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
കൈനിക്കര കുമാരപിള്ള
എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
പ്രൊഫ. കെ.പി. നാരായണ പിഷാരടി
കെ.പി. വിജയന്‍
സി. അച്യുതമേനോന്‍
ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍

ചെങ്ങാരപ്പള്ളി നാരായണന്‍ പോറ്റി
നിത്യചൈതന്യയതി
എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍
സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
ആനന്ദ
ഡോ. കെ.എം. പ്രഭാകരവാരിയര്‍
സി.വി. സുധീന്ദ്രന്‍
പി.എന്‍. ദാസ
ജസ്റ്റിസ് കെ. സുകുമാരന്‍
വി.സി. ശ്രീജന്‍
സക്കറിയ
ചന്ദ്രമതി
ഡോ. അകവൂര്‍ നാരായണന്‍
ഡോ. എം.എന്‍. കാരശ്ശേരി