പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

രാഷ്ട്രപിതാവ
ആത്മകഥ
കണ്ണീരും കിനാവും
കലിയുഗ

മറക്കാത്ത കഥകള്‍
വേല മനസ്സിലിരിക്കട്ട
ജീവിതപ്പാത
നാട്യകല്പദ്രുമ
കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്ര
എന്‍റെ ബാല്യകാലസ്മരണകള്‍
കേസരിയുടകഥ
സഹസ്രപൂര്‍ണ്ണിമ
വേറാക്കൂറ
സിനിമ- മിഥ്യയും സത്യവും
അരവിന്ദദര്‍ശന
വെല്ലുവിളികള്‍ പ്രതികരണങ്ങള്‍
തത്ത്വമസി
ചേട്ടന്‍റെ നിഴലില്‍
കേളപ്പന്‍
എം.എന്‍. ന്‍റെ ഹാസ്യകൃതികള്‍
അറിയപ്പെടാത്ത ഇ.എം.എസ്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനേ്വഷിയായ വിപ്ലവകാരി
പത്രപ്രവര്‍ത്തനഎന്ന യാത്ര

 

1969
1970
1971
1972

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

കെ.പി. കേശവമേനോന്‍
ഇ.എം.എസ്. നന്പൂതിരിപ്പാട
വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട
പോഞ്ഞിക്കര റാഫി. സെബീനറാഫി
ഡോ. എസ്.കെ. നായര്‍
വേളൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി
ചെറുകാട
മാണി മാധവചാക്യാര്‍
പി.കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
സി. അച്യുതമേനോന്‍
കെ.പി. ശങ്കരമേനോന്‍
സി.കെ. രേവതിയമ്മ
എം.പി. ബാലഗോപാല്‍
തോട്ടരാജശേഖരന്‍
ഡോ. കെ. വേലായുധന്‍ നായര്‍
എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴിക്കോട
ലീലദാമോദരമേനോന്‍
എം.പി. മന്മഥന്‍
എം.എന്‍. ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
അപ്പുക്കുട്ടന്‍ വള്ളിക്കുന്ന
എന്‍. ദാമോദരന്‍
വി.കെ. മാധവന്‍കുട്ടി