പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

അടരുന്ന കക്കകള്‍
നേപ്പാള്‍ ഡയറി
മ്യൂണിച്ചിലസുന്ദരികളും സുന്ദരന്‍മാരും
പാപത്തിന്‍റെ പൊങ്ങച്ചസഞ്ചി
കാടുകളുടതാളംതേടി
പല ലോകപല കാല
വോള്‍ഗയില്‍ മഞ്ഞുപെയ്യുന്പോള്‍
അമസോണും കുറവ്യാകുലതകളും
ശാന്തിമന്ത്രമുഴങ്ങുന്ന താഴ്വരയില്‍
അടരുന്ന ആകാശ
ഉത്തര്‍ഖണ്ഡിലൂട
ഒരു ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്ര

 

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ആഷാമേനോന്‍
ഒ. കൃഷ്ണന്‍ പാട്യ
എസ്. ശിവദാസ
ഇ. വാസ
സുജാതാദേവി
സച്ചിദാനന്ദന്‍
പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍
രാജനാരായണസ്വാമി
ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍
എം.കെ. രാമചന്ദ്രന
സക്കറിയ